top of page

Algemene voorwaarden

Cee.boetiek

 06-03-2019

 

1. Algemeen

Door gebruik te maken van ceeboetiek.com en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden aan de onderstaande Algemene Voorwaarden. Zorg dat je de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.

Het feit dat producten of diensten op een bepaald tijdstip op Ceeboetiek.com worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten ten allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de Voorwaarden die geldt voor jouw bestelling is de versie die te vinden is op Ceeboetiek.com op het moment van de plaatsing van je bestelling.

2. Verkoper

Maatschappelijke zetel: Cee., Koppeleikenstraat 39, 3370 Boutersem, België met als zaakvoerder Christine Menten . Ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) met als ondernemings- en BTW nummer BE 0777 145 489 .

3. Prijzen en levering

De prijzen die zijn vermeld op ceeboetiek.com zijn inclusief de wettelijke BTW maar exclusief de verzendkosten.

De verzendkosten zijn voor alle bestellingen in België hetzelfde. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. Onze standaardverzendkosten voor België  €7,00 voor pakketpost. Voor Europa1 (NL, L, D, FR) bedragen de verzendkosten  €15,00 voor pakketpost.

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Niet betaalde bestellingen worden na 10 dagen automatisch door ons geannuleerd.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

4. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
Betwisting van de factuur dient ons aangetekend schriftelijk meegedeeld te worden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.

5. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten, aangetekend, terugsturen naar Cee., Koppeleikenstraat 39, 3370 Boutersem, Belgie. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

6. Retourzending

Cee. garandeert een volledige vergoeding, of indien gewenst vervanging, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 5 (Verzakingsrecht), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen mogen zijn, noch enige vorm van gebruikssporen bevatten.

Je kunt de terug te sturen goederen afgeven bij een postkantoor (Bpost) in België en de producten worden aangetekend met track en trace verzonden.

Mits aan bovenstaande voorwaarden voldaan werd mag je binnen de 2 weken na ontvangst van de teruggestuurde artikelen een terugbetaling verwachten. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en dus niet terugbetaald.

7. Betaalmethoden

Je kan je bestelling betalen via overschrijving.

Indien je kiest voor overschrijving dien je zelf de betaling te voldoen via internetbankieren of via een schriftelijke overschrijving. Vooruitbetalen is een veilige manier van betalen die geen extra kosten met zich meebrengt. Wel zal het bedrag één of meerdere dagen onderweg zijn voordat het bij Cee. wordt bijgeschreven. Pas wanneer de betaling binnen is, worden de goederen verzonden.

Wij wijzen erop dat je de code van cadeaubonnen als kortingscode kan invullen op ceeboetiek.com  Je ontvangt de wettelijk verplichte factuur in de verzendingsbevestiging per e-mail.


8. Overmacht/Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

9. Kleuren

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

Ook wijzen wij er u op dat wij werken met natuurlijke materialen waarbij kleurspelingen en textuurverschillen mogelijk zijn.

 

10. Waarborg

Als de door jou gekochte goederen gebreken vertonen, zal Cee. de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten bij de door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, dien je ons hiervan, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd op de hoogte brengen via een aangetekende brief of email. Dit binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen.

11. Klachten

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's.

Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van jouw beeldscherm kunnen hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

Wij stellen alvast alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd via e-mail of aangetekende brief te worden geformuleerd binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen.

Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

Indien je twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan je ons altijd contacteren voor meer info via info.ceeboutique@gmail.com

11. Scheidbaarheid

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

12. Bedrijfsgegevens

Koppeleikenstraat 39

3370 Boutersem

BE0777 145 489

info.ceeboutique@gmail.com

bottom of page